ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ > สิทธิของสมาชิกแต่ละสถานะ
ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ > สิทธิของสมาชิกแต่ละสถานะ
สิทธิของสมาชิกแต่ละสถานะ
    
1. สมาชิกที่ทำการยืนยัน E-mail จะสามารถกระทำกิจกรรมภายในเว็บไซต์ Juzztrade ได้ทั้งหมดแ่ต่ไม่สามารถซื้อขายสินค้าได้

2. สมาชิกที่ทำการกรอกข้อมูลผู้ใชงาน, ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะสามารถซื้อขายสินค้าภายในเว็บไซต์ Juzztrade ได้ แต่จะไม่สามารถซื้อขายสินค้าราคาสูงกว่้า 1,000 บาทได้

3. สมาชิกที่ทำการอัพโหลดหลักฐานการยืนยันตัวตนแล้ว มีผลใหุ้คุณสามารถซื้อขายสินค้าราคาสูงกว่า 1,000 บาทได้ทันที โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบจากทีมงาน*

*การซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งหลักฐาน จะมีผลสำเร็จต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น