ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้ซื้อหากผู้ขายไม่้ส่งสินค้า
ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้ซื้อหากผู้ขายไม่้ส่งสินค้า
ข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้ซื้อหากผู้ขายไม่้ส่งสินค้า
    
1. หากผู้ขาย ไม่ได้ส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะมีหน้าต่าง "ติดต่อเจ้าหน้าที่กรณีเกิดปัญหา" ให้คุณแจ้งเจ้าหน้าที่ทัีนที2. ให้คุณกรอกข้อความเพื่อแจ้งเจ้าหน้าืีที่ระบบจะปรับสถานะสินค้าเข้าสู่กรณีเกิดปัญหาทันที
และจะมีข้อความเตือนให้หน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า3. เจ้าหน้าที่จะทำการไก่เกลี่ยให้ผู้ขายรีบส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด หากผู้ขายยังไม่ส่งสินค้าอีก ทีมงานจะยกเลิกการซื้อขายสินค้าิชิ้นดังกล่าว และโอนเงินค้าสินค้าคืนให้กัีบผู้ซื้อ*