ศูนย์ช่วยเหลือ > ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติเมื่อไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วัน หลังจากผู้ขายส่งสินค้า
ผู้ซื้อ : ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา > ข้อปฏิบัติเมื่อไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วัน หลังจากผู้ขายส่งสินค้า
ข้อปฏิบัติเมื่อไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วัน หลังจากผู้ขายส่งสินค้า
    
1. หากผู้ขายส่งสินค้าแล้วนานเกินกว่าปกติ เช่นระยะเวลาประมาณ 5 วัน นับตั้งแต่วันส่งสินค้า(ดูจากเวลารับสินค้าลงถุง) ใ้ห้คุณรักษาสิทธิของตนเอง โดยการเลือกสถานะัการรับสินค้าเป็น "ไม่ได้รับสินค้า"2. คุณจะได้รับ SMS-OTP กรุณากรอก3. จากนั้นให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่4. ระบบจะปรับสถานะสินค้าเข้าสู่กรณีเกิดปัญหาทันที และจะมีข้อความเตือนให้หน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า5.
เจ้าหน้าที่จะทำการขอหลักฐานการส่งสินค้าจากผู้ส่ง เพื่อยืนยันการส่งสินค้า รวมทั้งตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ไทย ว่าผู้ขายได้่ส่งสินค้าจริงหรือไม่ หากผู้ขายไม่ได้ส่งสินค้า คุณจะได้รับเงินคืน*