ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อกำหนดและเงื่อนไข > เงื่อนไขการให้บริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข > เงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการ
    

การประกาศซื้อขายสินค้าใน www.juzztrade.com

สมาชิก ควรที่อ่านและทำความเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ก่อนทำการลงประกาศซื้อขายสินค้า การประกาศซื้อขายสินค้าของท่าน อาจละเมิดกฎ กติกา มารยาท โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้ท่านถูกตักเตือนหรือยกเลิกการประกาศซื้อขายสินค้า และการละเมิดกฎ กติกา มารยาทในบางข้ออาจถึงขั้นถูกระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร

1. ท่าน ที่เข้าร่วมใช้บริการของเว็บไซต์ Juzztrade จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ Juzztrade โดยต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากเราทราบภายหลังว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางเราขอสงวนสิทธ์ระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Juzztrade แล้ว เว็บไซต์ Juzztrade ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับใน กฎ กติกา มารยาท และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Juzztrade อย่างดีแล้ว

3. การซื้อขายสินค้าที่เว็บไซต์ Juzztrade เป็นการซื้อขายผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะทำการติดต่อผู้ซื้อและผู้ขายให้ทุกขั้นตอน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน

4. สินค้าที่สามารถประกาศซื้อขายในเว็บไซต์ Juzztrade ได้ จะต้องเป็นสินค้าที่สามารถส่งทาง EMS หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนได้เท่านั้น

5. สินค้าที่สามารถลงประกาศซื้อขายสินค้าได้ต้องไม่อยู่ใน รายการสินค้าต้องห้าม ของเว็บไซต์ Juzztrade

5. ชื่อสมาชิก (User Name), E-mail และเลขประจำตัวประชาชน (ID) รวมไปถึงรหัสผ่าน ที่ท่านใช้ในเว็บไซต์ Juzztrade นี้ ถือเป็นลายมือชื่อของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ Juzztrade จะใช้ในการตรวจสอบการกระทำใดๆ ของท่านที่กระทำภายในเว็บไซต์ Juzztrade ภายใต้ชื่อสมาชิกและรหัสผ่านของท่านในภายหลัง ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่ต้องรักษาชื่อสมาชิกและรหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด

6. สิทธิของสมาชิกในการซื้อขายสินค้า สมาชิกที่จะทำการซื้อสินค้าหรือประกาศซื้อขายสินค้าได้นั้น จะต้องทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน, ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งเพิ่มบัญชีธนาคารก่อน จึงจะสามารถทำการซื้อสินค้าหรือประกาศซื้อขายสินค้าได้

7. สมาชิกที่ต้องการซื้อขายสินค้าหรือประกาศซื้อขายสินค้าราคาสูงกว่า 1,000 บาท นั้นจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารก่อน

8. คำบรรยายสินค้าและรายละเอียดรวมไปถึงคุณสมบัติของสินค้าซึ่งปรากฏอยู่ เป็นข้อความจากผู้ลงประกาศนั้นๆ ทางเว็บไซต์ Juzztrade ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในข้อความหรือสินค้าใดๆ หากท่านมีข้อสงสัยในตัวสินค้า กรุณาติดต่อสอบถามผู้ลงประกาศให้แน่ใจว่า สินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับคำบรรยายก่อนที่จะทำตัดสินใจซื้อสินค้า

9. การลงประกาศในเว็บไซต์ Juzztrade นี้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอซื้อ/หรือการเสนอขาย ถือเป็นคำเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งท่านผูกพัน ที่ต้องดำเนินการตามที่ท่านได้แสดงเจตนาไว้ ดังนั้น ท่านไม่ควรเสนอซื้อหรือเสนอขายสินค้า หากท่านไม่แน่ใจว่าจะทำการซื้อหรือขายสินค้านั้นจริง หากท่านผิดสัญญา นอกจากท่านจะมีความรับผิดตามกฎหมายแล้ว ท่านยังอาจได้รับคำตำหนิหรือทำให้สมาชิกท่านอื่นๆหลีกเลี่ยงที่จะติดต่อซื้อ ขายสินค้ากับท่านในอนาคต

10. เว็บไซต์ Juzztrade ไม่อนุญาตให้สมาชิกทำลิงค์ออกไปเว็บไซด์ภายนอก เพื่อไปทำการซื้อขายภายนอกระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

11. เว็บไซต์ Juzztrade ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการเสนอซื้อ/เสนอขายสินค้าของท่าน หากทางเว็บไซต์ Juzztrade เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. เว็บไซต์ Juzztrade ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของท่านต่อสินค้าหรือต่อสมาชิก ท่านอื่น หากเว็บไซต์ Juzztrade เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. การจำกัดความรับผิด ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของสมาชิกเว็บไซต์ Juzztrade ที่แสดง บนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้น จริงๆ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมและรับประกันถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องทางกฎหมายของสินค้าที่ขาย ข้อเท็จจริงและความถูกต้องของการประกาศขายสินค้า

14. หากเกิดปัญหาในการซื้อขายสินค้าภายในเว็บไซต์ Juzztrade เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตัดสินโดยจะตัดสินจากหลักฐานที่สมาชิกเป็นผู้ส่งเข้ามา โดยคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิทธิขาด