ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อกำหนดและเงื่อนไข > กฏ กติกา มารยาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข > กฏ กติกา มารยาท
กฏ กติกา มารยาท
    

1. ปฏิบัติตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์ Juzztrade

2. ไม่ใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ, หยาบคายหรือไม่เหมาะสมในการกำหนด ชื่อเล่น

3. ไม่ใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย

4. ห้ามพูดหรือประกาศข้อความ ซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง (Flood Message)

5. ส่งเสริม ล่อลวง หลอกลวง ชักจูง ชี้นำ หรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่จะมีผลต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

6. ไม่ส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม

7. ไม่ประกาศข้อความกล่าวว่าผู้อื่นด้วยความไม่ประสงค์ดี

8. ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ Juzztrade อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ชื่อของเว็บไซต์ Juzztrade, โลโก้ของเว็บไซต์ Juzztrade

9. ไม่ใช้คำบรรยายหรือรูปภาพของสมาชิกบุคคลอื่นโดยไม่ขออนุญาตจากสมาชิกดังกล่าว

10. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตการซื้อขายสินค้า

11. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อรายการที่ผู้ขายประกาศขาย

12. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์อื่นๆ

13. ไม่ปฏิเสธรายการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

14. ห้ามประกาศซื้อขายสินค้าที่มีอยู่ในรายการสินค้าต้องห้ามของเว็บไซต์ Juzztrade