ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อกำหนดและเงื่อนไข > รายการสินค้าต้องห้าม
ข้อกำหนดและเงื่อนไข > รายการสินค้าต้องห้าม
รายการสินค้าต้องห้าม
    

รายการสินค้าที่ห้ามลงประกาศซื้อและขายในเว็บไซต์ Juzztrade

- บันทึกทางการเมือง, วัตถุโบราณที่เป็นสมบัติของชาติ

- บัตรประจำตัวและใบอนุญาตของทางราชการ

- เครื่องแบบและสัญลักษณ์ทางราชการ


- ซีดี, ดีวีดีและสื่อบันเทิงทุกชนิดที่ละเมิดลิขสิทธิ์


- สุราและเครื่องดื่มมึนเมา


- สารเสพย์ติดและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเสพยาเสพย์ติดทุกชนิด


- ชิ้นส่วนมนุษย์, อวัยวะ


- สินค้าที่อาจก่อให้เกิดความความรุนแรง


- สินค้าที่มีเนื้อหาหรือข้อความที่เกี่ยวกับการดูถูกเชื้อชาติ, ศาสนาหรือสีผิว


- สารฆ่าศัตรูพืชและแมลง


- สัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ป่า, ซากฟอสซิล


- สินค้าประเภทอาหารและยาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก อ.ย. หรือ มอก.