ศูนย์ช่วยเหลือ > ข้อกำหนดและเงื่อนไข > เกี่ยวกับกฎหมาย / Legal note