ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถาม - คำตอบ > เมื่อขายสินค้าจะได้รับเงินค่่าสินค้าได้อย่างไร?
คำถาม - คำตอบ > เมื่อขายสินค้าจะได้รับเงินค่่าสินค้าได้อย่างไร?
เมื่อขายสินค้าจะได้รับเงินค่่าสินค้าได้อย่างไร?
    
ทันทีที่ผู้ซื้อยืนยัน
การรับสินค้าผู้ขายจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 9.00 น. และ 18.00 น.
ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)