ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถาม - คำตอบ > ผู้ซื้อ-ผู้ขายไม่ติดต่อกันแล้่วจะซื้อ-ขายสินค้าอย่างไร?
คำถาม - คำตอบ > ผู้ซื้อ-ผู้ขายไม่ติดต่อกันแล้่วจะซื้อ-ขายสินค้าอย่างไร?
ผู้ซื้อ-ผู้ขายไม่ติดต่อกันแล้่วจะซื้อ-ขายสินค้าอย่างไร?
    
     การซื้อขายสินค้าในเว็บไซต์ Juzztrade นั้นเป็นการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะทำการติดต่อทั้งผู้ซื้อและัผู้ขายในทุกๆัขั้นตอนการซื้อขาย
โดยเมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าผ่านระบบ ระบบจะแจ้งที่อยู่ในการจัดส่้งสินค้าให้แก่ผู้ขายและเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าและยืนยันการรับสินค้า ระบบจะทำการโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายโดยอัตโนมัติ