ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถาม - คำตอบ > จะชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายได้อย่างไร?
คำถาม - คำตอบ > จะชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายได้อย่างไร?
จะชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายได้อย่างไร?
    

Juzztrade จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับชำระเิงินและ Hold เงินค่าสินค้าไว้เพื่อรักษาสิทธิการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย เมื่อท่านยืนยันการรับสินค้า

สำหรับช่องทางการชำระค่าสินค้านั้นมีด้วยกัน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ชำระผ่านการโอนเงิน

การชำระเงินผ่านการโอนเงินนั้นสามารถทำได้ระหว่างเวลา 6.00 - 22.00 น. ของทุกวัน
*ระบบจะตรวจสอบยอดเงินจากธนาคารทันทีที่คุณยืนยันการชำระเงิน
ซึ่งสามารถทำการแจ้งชำระเงินได้
ระหว่างเวลา 6.00 - 20.00 น. ของทุกวันเท่านั้น
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจเกิดค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินได้ในกรณีโอนเงินต่างธนาคาร)

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa / Mastercard

การชำระผ่านบัตรเครดิต Visa / Mastercard นั้นสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.50% (หักโดยธนาคาร)

3. ชำระผ่านบัญชี Paysbuy

การชำระผ่านบัญชี Paysbuy นั้นสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับท่านที่มีบัญชี Paysbuy อยู่แล้ว
หรือท่านที่ต้องการเปิดบัญชี Paysbuy ไว้เพื่อความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยบน Juzztrade
โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.50% (หักโดย Paysbuy)