ศูนย์ช่วยเหลือ > คำถาม - คำตอบ > จะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าถึงมือผู้รับเมื่อไร?
คำถาม - คำตอบ > จะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าถึงมือผู้รับเมื่อไร?
จะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าถึงมือผู้รับเมื่อไร?
    

       เมื่อผู้ขายส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุแล้ว ระบบจะทำหน้าที่ตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทยว่าสินค้าจัดส่งถึงมือผู้รับหรือยัง หากสินค้าจัดส่งถึงมือผู้รับแล้วระบบจะบันทึุกวันและเวลาที่สินค้าไปถึง โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ในขั้นตอนการซื้อขายสินค้า