ศูนย์ช่วยเหลือ > ทำความรู้จักกับ Juzztrade > ระบบโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย
ทำความรู้จักกับ Juzztrade > ระบบโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย
ระบบโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย
    

ในขั้นตอนการขายสินค้า เมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้าผู้ขายจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 9.00 น. และ 18.00 น.
ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินแบ่งตามธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกสิกรไทยเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 20 บาท

2. ธนาคารอื่นๆ เสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 30 บาท