ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการเปลี่ยนรูปประจำตัว
วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการเปลี่ยนรูปประจำตัว
วิธีการเปลี่ยนรูปประจำตัว
    

1. เลือกที่เมนู "ตั้งค่า"


2. เลือกที่เปลี่ยนรูปในเมนู "ข้อมูลผู้ใช้งาน"


3. เลือกรูปภายในเครื่องของคุณและอัพโหลด