ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > ขั้นตอนของคุณ
วิธีการใช้งานทั่วไป > ขั้นตอนของคุณ
ขั้นตอนของคุณ
    

ขั้นตอนของคุณ คือ เมนูที่ทำการแสดงขั้นตอนที่คุณจะต้องกระทำไม่ว่าจะเป็น การชำระเงิน, การส่งสินค้า, การยืนยันการรับสินค้า หรือแม้แต่การแจ้งเตือนกรณีเกิดปัญหา ฯลฯ

ตัวอย่างขั้นตอนของคุณ