ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการบันทึกและลบสินค้าโปรด
วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการบันทึกและลบสินค้าโปรด
วิธีการบันทึกและลบสินค้าโปรด
    

1. วิธีการบันทึกสินค้าโปรดสามารถทำได้จากเมนู "บันทึกเป็นสินค้าโปรด" ได้จากหน้าสินค้า


2. เมื่อบันทึกแล้ว จะำพบสินค้าชิ้นดังกล่าวใน หน้าส่วนตัว ของคุณ


3. คุณสามารถลบสินค้าชิ้นดังกล่าวได้ทั้งจาก หน้าส่วนตัว และหน้าสินค้าชิ้นนั้น