ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > คำติชม คืออะไร?
วิธีการใช้งานทั่วไป > คำติชม คืออะไร?
คำติชม คืออะไร?
    

คำติชม คืออะไร?

คำติชม คือ การให้ความคิดเห็นแก่สมาชิกที่ทำการซื้อขายสินค้าร่วมกัน เมื่อการซื้อขายสิ้นสุดลง (กรณีเกิดปัญหาไม่มีการให้คำติชม)
ทำให้คำติชมสามารถบ่งบอกถึงความพึงพอใจของคู่ค้าที่ทำการซื้อขายร่วมกัน
เ่ช่น

คำติชมของผู้ซื้อ (กรณีสมาชิกท่านนั้นเป็นผู้ขาย)

ขอบคุณครับ ของมาถึงไวมากเลย      :   สมาชิกท่านนี้ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว
ขอบคุณครับ ของแจ่มจริงๆ ครับ        :   สินค้าของสมาชิกท่านนี้มีคุณภาพ

คำติชมของผู้ขาย (กรณีสมาชิกท่านนั้นเป็นผู้ซื้อ)

ขอบคุณครับ ยืนยันสินค้าอย่างไว      :   สมาชิกท่านนี้ยืนยันการรับสินค้ารวดเร็ว ทำให้ผู้ขายได้เงินทันที

สามารถเข้าไปดูคำติชมที่ทางสมาชิกได้รับอย่างไร ?

1. สามารถเข้าไปดูได้จากหน้าสินค้า

2. สามารถดูได้จากหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกท่านนั้น


คำติชมเป็นเพียงการให้ความเห็นระหว่างกันของสมาชิกที่ทำการซื้อขายสินค้าร่วมกัน
ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือของสมาชิกสามารถอ้างอิงได้จาก "เรตติ้ง" ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากระบบ