ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > คะแนนสินค้า(PR) คืออะไร?
วิธีการใช้งานทั่วไป > คะแนนสินค้า(PR) คืออะไร?
คะแนนสินค้า(PR) คืออะไร?
    

คะแนนสินค้า(PR) คืออะไร?

คะแนนสินค้า (Product Rating) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของสินค้าชิ้นนั้น โดยคำนวณจากตัวแปรต่างๆ อันได้แก่
จำนวนรูป, คุณสมบัติ, รายละเอียดรวมไปถึง "เรตติ้ง" ของผู้ขาย ฯลฯ (คะแนนสินค้าสูงสุดคือ 100 คะแนน)
ทำให้คะแนนสินค้า(PR) เป็นค่าที่ชี้นำให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของสินค้าชิ้นดังกล่าว เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ซื้อ

สามารถดูคะแนนสินค้า(PR) ได้จากที่ไหนบ้าง?

1. สามารถดูได้จากหน้าสินค้า

2. สามารถดูได้จากหน้ารายการสินค้า


ทั้งนี้คะแนนสินค้าเป็นเพียงปัจจัยประกอบในการพิจารณาการเลือกซื้อสินค้าของสมาชิกเท่านั้น
มิได้เป็นการรับประกันว่าหากซื้อสินค้าที่มีคะแนนมากแล้วจะไม่เกิดปัญหา