ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการค้นหาสินค้า
วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการค้นหาสินค้า
วิธีการค้นหาสินค้า
    

1. ค้นหาสินค้าแบบไม่เลือกหมวดหมู่้จากหน้าต่าง "ค้นหาสินค้า"


2. ค้นหาสินค้าแบบเลือกหมวดหมู่้จากเมนูค้นหาด้านบน