ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการค้นหาสินค้าขั้นสูงและเลือกดูสินค้าหลายหมวดหมู่
วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการค้นหาสินค้าขั้นสูงและเลือกดูสินค้าหลายหมวดหมู่
วิธีการค้นหาสินค้าขั้นสูงและเลือกดูสินค้าหลายหมวดหมู่
    

1. วิธีการเข้าสู่การเมนูการค้นหาขั้นสูง

เข้าจากหน้าต่าง "ค้นหาสินค้า"
หรือ

เลือกที่เมนู "ขั้นสูง" ด้านบน
2. จะพบเมนูการค้นหาขั้นสูง
3. เมื่อเข้าสู่การค้นหาขั้นสูงแล้วคุณสามารถเลือกหมวดหมู่ หลักหรือหมวดหมู่ย่อย เพื่อการแสดงผลการค้นหาแบบหลายหมวดหมู่
รวมทั้งค้นหาจากประเภทการลงประกาศ, งบประมาณ, ประเภทการขนส่งรวมไปถึงชื่อของสมาชิกที่ลงประกาศ