ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการเก็บผลการค้นหาที่ชื่นชอบและวิธีการเรียกดู
วิธีการใช้งานทั่วไป > วิธีการเก็บผลการค้นหาที่ชื่นชอบและวิธีการเรียกดู
วิธีการเก็บผลการค้นหาที่ชื่นชอบและวิธีการเรียกดู
    

1. เมื่อทำการค้นหาสินค้าและต้องการเก็บหน้าค้นหานี้ไ้ว้ดูครั้งต่อๆไป ให้คลิ๊กที่เมนู "เก็บหน้าค้นหานี้"


2. จะพบช่องให้กรอกคีเวิร์ดเพื่อใช้เรียกใช้งาน ให้กรอกคีเวิร์ดและกด save


3. จะำพบคีเวิร์ดเมื่อซักครู่ในหน้าต่าง "ผลการค้นหาที่ชื่นชอบ" ภายใน หน้าส่วนตัว
กดที่คีเวิร์ดเพื่อเรียกดู หรือกด "ลบ" เพื่อลบผลการค้นหาดังกล่าว