ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > การยืนยันการรับสินค้า
วิธีการซื้อสินค้า > การยืนยันการรับสินค้า
การยืนยันการรับสินค้า
    
1. เมื่อระบบตรวจสอบพบสถานะสินค้าส่งถึงคุณแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความเตือนว่า
*ทั้งนี้หากสินค้าถึงคุณแล้วระบบยังไม่อัพเดตสถานะสินค้า คุณก็สามารถยืนยันสินค้าได้เช่นกัน2. ท่านมีเวลาตรวจสอบสถานะสินค้าถึงวันที่ ........ กรุณาทำการตรวจสอบสินค้า และยอมรับหรือยกเลิกภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นระบบจะทำการโอนเงินค่าสินค้า ให้ผู้ขายอัตโนมัติ