ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > การให้คำติชมแก่ผู้ขาย
วิธีการซื้อสินค้า > การให้คำติชมแก่ผู้ขาย
การให้คำติชมแก่ผู้ขาย
    
1. การให้คำติชมแก่ผู้ขาย นำไปสู่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวคุณเองด้วย ระับบจะนำไปคิดเรตติ้งให้กับคุณ2. คุณจะได้รับ SMS รหัสเป็นตัวเลข 6 หลัก ให้คุณกรอก


3. เสร็จสิ้นการยืนยันการรับสินค้าและการให้คำติชมแก่ผู้ขาย