ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิธีตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
วิธีการซื้อสินค้า > วิธีตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
วิธีตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
    

       ในขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้านั้นคุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้จากหน้าสินค้านั้น อาจจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมด
ว่าลงรายละเอียดครบดีมั้ย เพราะหากผู้ขายลงรายละเอียดไว้ครบทุกส่วน ไม่มีปิดบัง แสดงว่าผู้ขายมีความจริงใจ
ในการขายสินค้า และโอกาสที่เกิดปัญหาการซื้อขายหรือได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ก็จะมีน้อย
ในทางกลับกันหากคุณพิจารณาการซื้อสินค้าด้วยราคาเพีัยงอย่างเดียว โดยไม่สนใจรายละเอียด คุณอาจมีโอกาสพบกับกรณีปัญหา
การซื้อขายสินค้าอยู่เสมอ อีกทั้งการพิจารณาสิทธิการยกเลิกสินค้าของผู้ซื้อนั้น เจ้าหน้าที่จะเปรียบเทียบหลักฐาน
ที่ผู้ซื้อส่งมาเทียบกับรายละเอียดสินค้าที่ผู้ขายลงประกาศไว้ ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิและหลีกเลี่ยงปัญหาการซื้อขายสินค้า
ท่านควรพิจารณาเลือกซื้อสินค้าอย่างพินิจพิเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ถี่ก้วน ตรวจสอบประัวัติผู้ขายให้ละเอียด ทั้งนี้อาจพิจารณาซื้อสินค้าจากสินค้าที่มี คะแนนสินค้า สูงก็เป็นได้