ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิํธีตรวจสอบประวัติผู้ขายก่อนตัดสินใจซื้อ
วิธีการซื้อสินค้า > วิํธีตรวจสอบประวัติผู้ขายก่อนตัดสินใจซื้อ
วิํธีตรวจสอบประวัติผู้ขายก่อนตัดสินใจซื้อ
    
1. คุณสามารถตรวจสอบประวัติผู้ขายสินค้าได้จากหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกท่้านนั้นคุณจะสามารถทราบได้ว่า สมาชิกท่้านนี้มีสถานะยืนยันตัวตนหรือยังโดยดูจากสัญลักษณ์หลังชื่อ
คุณสามารถทราบได้ว่าสมาชิกท่านนี้เคยซื้อและขายสินค้ามาแล้วกี่ชิ้น
คุณสามารถทราบได้ว่าสมาชิกท่านนี้มีการซื้อขายที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดกี่ชิ้น

2. สามารถดูสินค้าที่สมาชิกท่านนี้เคยซื้อขายได้ทั้งหมด
3. สามารถดูคำติชมการซื้อขายสินค้าของสมาชิกท่้านนี้ได้ทั้งหมด