ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > เมื่อต้องการซื้อสินค้า
วิธีการซื้อสินค้า > เมื่อต้องการซื้อสินค้า
เมื่อต้องการซื้อสินค้า
    

เมื่อคุณทำการเลือกสินค้าที่ต้องการ และตัดสินใจที่จะซื้อแล้ว

ให้กดปุ่ม "ต้องการซื้อ" ในหน้าสินค้า


หลังจากนั้น cursor จะเลื่อนลงไปยังหน้าต่าง "ขอซื้อสินค้า"


ให้คุณทำการเสนอราคาที่คุณต้องการซื้อ (สามารถดูจำนวนผู้ซื้อราคาได้จากตัวเลขหลังหัวข้อสินค้า)

จากนั้นระบบจะทำการติดต่อผู้ที่ลงประกาศขายสินค้าว่ามีผู้สนใจซื้อสินค้า

เมื่อผู้ขายจะเลือกหรือให้สิทธิการซื้อสินค้าแก่คุณ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน