ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > เมื่ือได้รับสิทธิการซื้อสินค้า
วิธีการซื้อสินค้า > เมื่ือได้รับสิทธิการซื้อสินค้า
เมื่ือได้รับสิทธิการซื้อสินค้า
    
1. เมื่อผู้ขายเลือกที่จะขายสินค้าให้แก่คุณ คุณจะได้รับ E-mail ยืนยันจากระบบพร้อมทั้ง ข้อความเตือนให้หน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว2. เมื่อคุณคลิ๊ก คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า3. ระบบจะแจ้งว่าคุณมีเวลาชำระเงินถึงกี่โมง หากคุณไม่ชำระตามกำหนดผู้ขายมีสิทธิยกเลิกสิทธิการซื้อสินค้าของคุณ เพื่อนำสินค้าไปขายให้กับผู้อื่น