ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน
วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน
วิธีการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน
    
1. เมื่อคุณเลือกชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน2. ระบบจะแจ้งยอดค่าสินค้าที่คุณต้องชำระ โดยการโอนผ่าน ATM/Internet Banking หรือเคาเตอร์ธนาคาร3. เมื่อคุณโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิ๊กปุ่้ม "คลิ๊กเพื่อยืนยันการชำระเงิน"4. แจ้่งวันที่ ที่คุณชำระเข้ามา และกดแจ้งชำระเงิน5. หากคุณแจ้งการชำระเงินถูกต้องตามจำนวนเงินและวันที่
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน กรุณารอผู้ขายส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ

*หากคุณแจ้งการชำระเงินไม่ถูกต้องตามจำนวนเงินและวันที่