ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
วิธีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
    
1. เมื่อคุณเลือกชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต Visa/Mastercard
(ค่าธรรมเนียม 3.50%)2. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านใช้อยู่ และกดยืนยัน3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต กรุณารอผู้ขายส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ