ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการชำระค่าสินค้าผ่าน Paysbuy
วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการชำระค่าสินค้าผ่าน Paysbuy
วิธีการชำระค่าสินค้าผ่าน Paysbuy
    
1. เมื่อคุณเลือกชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต Paysbuy
(ค่าธรรมเนียม 3.50%)2. กรอกข้อมูลบัญชี Paysbuy ท่านใช้อยู่ และกดยืนยัน3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าสินค้าผ่าน Paysbuy กรุณารอผู้ขายส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ