ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า
วิธีการซื้อสินค้า > วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า
วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า
    
1. เมื่อผู้ขายส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ คุณจะได้รับ E-mail ยืนยันจากระบบพร้อมทั้ง ข้อความเตือนให้หน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว2. เมื่อคุณคลิ๊กเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า จะพบ3. คุณสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้4. สถานะสินค้า