ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > วิธีการเสนอขายสินค้าให้ผู้ประกาศซื้อสินค้า
วิธีการขายสินค้า > วิธีการเสนอขายสินค้าให้ผู้ประกาศซื้อสินค้า
วิธีการเสนอขายสินค้าให้ผู้ประกาศซื้อสินค้า
    

เมื่อมีผู้ลงประกาศรับซื้อสินค้า คุณสามารถนำเสนอสินค้าของคุณได้เช่นกัน

1. กรอกรหัสสินค้าของของคุณแล้วกดปุ่ม "โป๊ก" หรือหากจำไม่ได้ให้กดปุ่ม "สินค้าของฉัน"


2. หลังจากนั้นคุณจะพบรายการสินค้าของคุณ ต้องการนำเสนอสินค้าชิ้นใดให้กดปุ่ม "โป๊กด่วน !!"


3. สินค้าของคุณจะถูกนำเสนอให้แก่ผู้ลงประกาศรับซื้อทันที ทั้งในหน้าสินค้าและในหน้าส่วนตัวของผู้ลงประกาศ