ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > การเลือกผู้ซื้อ
วิธีการขายสินค้า > การเลือกผู้ซื้อ
การเลือกผู้ซื้อ
    

1. เมื่อมีผู้เ้สนอซื้อสินค้า คุณจะได้รับ E-mail แจ้งจากระบบ และเมื่อคุณมายังหน้าสินค้าของคุณ คุณจะพบว่ามีผู้เสนอราคาสินค้าใหุ้คุณ

2. ให้คุณคลิ๊ก "ขาย" เพื่อเลือกผู้ซื้อสินค้า


3. กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่คุณจะได้รับก่อนกดยืนยันเลือกผู้ซื้อ

4. เมื่อคุณกดยืนยันการเลือกซื้อ ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า

5. ขั้นตอนต่อไปผู้ที่ได้รับสิทธิการซื้อสินค้า หรือผู้่ซื้อที่คุณเลือกนั้นจะต้องทำการชำระค่าสินค้า ตามเวลาทีี่กำหนด