ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > การจัดส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ
วิธีการขายสินค้า > การจัดส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ
การจัดส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุ
    
1. เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าผ่านระบบแล้ว
คุณจะได้รับ E-mail ยืนยันจากระบบพร้อมทั้ง ข้อความเตือนในหน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว2. เมื่อคุณคลิ๊กเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า จะพบกับ3. กรุณาส่งสินค้่าและแจ้งเลขที่พัสดุภายในเวลาที่กำหนด4. เมื่อคุณส่งสินค้าและแจ้งเลขที่พัสดุแล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเช็คสถานะสินค้าได้5. สถานะสินค้า6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งสินค้าและแจ้่งเลขที่พัสดุ กรุณารอผู้ซื้อรับและยืนยันสินค้า