ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > เมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า
วิธีการขายสินค้า > เมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า
เมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า
    
1. เมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า
คุณจะได้รับ E-mail ยืนยันจากระบบว่าผู้ซื้อยืินยันการรับสินค้าแล้ว2. กรุณารอการเงินค่าสินค้าจากระบบตามช่วงเวลา 9.00 น. และ 18.00 น.