ศูนย์ช่วยเหลือ > วิธีการขายสินค้า > การให้คำติชมแก่ผู้ซื้อ
วิธีการขายสินค้า > การให้คำติชมแก่ผู้ซื้อ
การให้คำติชมแก่ผู้ซื้อ
    
1. เมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า
คุณจะได้รับข้อความเตือนในหน้าต่าง "ขั้นตอนของคุณ" ภายในหน้าส่วนตัว2. คลิ๊กเพื่อให้คำติชมการซื้อขายสินค้าแก่ผู้ซื้อ
การให้คำติชมแก่ผู้ซื้อ นำไปสู่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวคุณเองด้วย ระับบจะนำไปคิดเรตติ้งให้กับคุณ